رپید آکادمی

properties ها در کلاس

با استفاده از این آموزش یاد خواهیم گرفت که با properties ها در کلاس کار کنیم .