رپید آکادمی

نصب Next.js

در این آموزش به نصب Next.js می پردازیم