رپید آکادمی

خروجی گرفتن از برنامه و ارسال بر روی سرور

در این قسمت از برنامه ساخته شده خروجی می گیریم و روی هاست مجازی اون رو آنلاین می کنیم .