رپید آکادمی

جایگزین useEffect در کامپوننت های کلاس بیس

با استفاده از این آموزش یاد خواهیم گرفت که چگونه از جایگزین useEffect در کامپوننت های کلاس بیس استفاده کنیم