رپید آکادمی

استفاده از properties

در این آموزش با نحوه استفاده از properties آشنا می شویم