رپید آکادمی

تبدیل کامپوننت فانکشنال به کلاس بیس

با استفاده از این آموزش یاد خواهیم گرفت که کامپوننت فانکشنال را به کلاس بیس تبدیل کنیم .